-39%

Quạt trần 3 cánh

Quạt trần 3 cánh Panasonic màu trắng F-60MZ2

1.570.000 957.700

Đã bán: 6

-39%

Quạt trần 3 cánh

Quạt trần 3 cánh Panasonic F‑48CZL

Giá gốc là: 4.640.000₫.Giá hiện tại là: 2.830.400₫.

Đã bán: 5

-38%

Quạt trần 4 cánh

Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG

3.350.000 2.077.000

Đã bán: 5

-39%

Quạt trần 3 cánh

Quạt trần 3 cánh Panasonic màu đen F-60MZ2-KMS

1.570.000 957.700

Đã bán: 3

-38%

Quạt trần 4 cánh

Quạt trần 4 cánh Panasonic F‑56XPG

3.720.000 2.306.400

Đã bán: 1

-39%

Quạt trần 3 cánh

Quạt trần 3 cánh Panasonic F-56NCL

2.210.000 1.348.100

Đã bán: 0

-37%

Quạt trần 5 cánh

Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60DHN

Giá gốc là: 10.380.000₫.Giá hiện tại là: 6.539.400₫.

Đã bán: 0

-39%

Quạt trần 3 cánh

Quạt trần 3 cánh Panasonic F-48DGL

Giá gốc là: 11.280.000₫.Giá hiện tại là: 6.880.800₫.

Đã bán: 0

-37%

Quạt trần 5 cánh

Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60DGN

Giá gốc là: 13.430.000₫.Giá hiện tại là: 8.460.900₫.

Đã bán: 0

-38%

Quạt trần 4 cánh

Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MZG

3.350.000 2.077.000

Đã bán: 0

-36%

Quạt trần 5 cánh

Quạt trần 5 cánh Panasonic F‑60WWK

7.160.000 4.582.400

Đã bán: 0

-36%

Quạt trần 6 - 8 cánh

Quạt trần 8 cánh Panasonic F‑80ZBR

Giá gốc là: 19.330.000₫.Giá hiện tại là: 12.371.200₫.

Đã bán: 0

Hotline
0902 504 886
Hotline
0908 504 886
Hotline
0909 625 123
Zalo
0909 625 123
Chỉ đường