-33%

Máy nước nóng trực tiếp có bơm trợ lực

Máy nước nóng có bơm trợ lực Panasonic DH-4NP1VW (Dòng cao cấp)

Giá gốc là: 5.800.000₫.Giá hiện tại là: 3.886.000₫.

Đã bán: 1

-34%

Máy nước nóng trực tiếp không có bơm trợ lực

Máy nước nóng không có bơm trợ lực Panasonic DH-3RL2VH (Dòng tiêu chuẩn)

Giá gốc là: 3.100.000₫.Giá hiện tại là: 2.046.000₫.

Đã bán: 1

-36%

Máy nước nóng gián tiếp

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic DH-30HBMVW

Giá gốc là: 5.140.000₫.Giá hiện tại là: 3.289.600₫.

Đã bán: 0

-36%

Máy nước nóng gián tiếp

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic DH-20HBMVW

Giá gốc là: 4.620.000₫.Giá hiện tại là: 2.956.800₫.

Đã bán: 0

-36%

Máy nước nóng gián tiếp

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic DH-15HBMVW

Giá gốc là: 4.420.000₫.Giá hiện tại là: 2.828.800₫.

Đã bán: 0

-34%

Máy nước nóng trực tiếp có bơm trợ lực

Máy nước nóng có bơm trợ lực Panasonic DH-4NTP1VM (Dòng cao cấp)

Giá gốc là: 6.080.000₫.Giá hiện tại là: 4.012.800₫.

Đã bán: 0

-33%

Máy nước nóng trực tiếp có bơm trợ lực

Máy nước nóng có bơm trợ lực Panasonic DH-4NP1VS (Dòng cao cấp)

Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.020.000₫.

Đã bán: 0

-34%

Máy nước nóng trực tiếp có bơm trợ lực

Máy nước nóng có bơm trợ lực Panasonic DH-4MP1VW (Dòng tiêu chuẩn)

Giá gốc là: 5.670.000₫.Giá hiện tại là: 3.742.200₫.

Đã bán: 0

-34%

Máy nước nóng trực tiếp có bơm trợ lực

Máy nước nóng có bơm trợ lực Panasonic DH-4RP1VW (Dòng tiêu chuẩn)

Giá gốc là: 5.370.000₫.Giá hiện tại là: 3.544.200₫.

Đã bán: 0

-34%

Máy nước nóng trực tiếp có bơm trợ lực

Máy nước nóng có bơm trợ lực Panasonic DH-3RP2VK (Dòng tiêu chuẩn)

Giá gốc là: 5.150.000₫.Giá hiện tại là: 3.399.000₫.

Đã bán: 0

-33%

Máy nước nóng trực tiếp không có bơm trợ lực

Máy nước nóng không có bơm trợ lực Panasonic DH-4NS3VS (Dòng cao cấp)

Giá gốc là: 4.100.000₫.Giá hiện tại là: 2.747.000₫.

Đã bán: 0

-33%

Máy nước nóng trực tiếp không có bơm trợ lực

Máy nước nóng không có bơm trợ lực Panasonic DH-4NS3VW (Dòng cao cấp)

Giá gốc là: 3.900.000₫.Giá hiện tại là: 2.613.000₫.

Đã bán: 0

Hotline
0902 504 886
Hotline
0908 504 886
Hotline
0909 625 123
Zalo
0909 625 123
Chỉ đường